Ev&Hediye

Toplam: 1380 ürün

1 2

Sırala :

ÜRÜN ÇEŞİDİ

Tümünü Seç

1380 ürün

Görüntü :

Sırala :

Listeleme :

Sheaffer Tükenmez Kalem

255,00

Sheaffer Kalem

312,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

33,00

Sheaffer Kalem

117,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

195,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

108,00

Sheaffer Kalem

596,00

Cross Kalem

459,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

33,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

327,00

Cross Tükenmez Kalem

472,00

Cross Mürekkep

130,00

Cross Defter

384,00

Cross Kalem

598,00

Sheaffer Kalem

690,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

298,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

108,00

Sheaffer Kalem

281,00

Cross Kalem

4.400,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

108,00

Cross Kalem

3.560,00

Cross Tükenmez Kalem

472,00

Cross Kalem

963,00

Cross Kalem

963,00

Sheaffer Mürekkep

55,00

Cross Tükenmez Kalem

355,00

Cross Tükenmez Kalem

2.918,00

Cross Mürekkep

130,00

Sheaffer Tükenmez Kalem

108,00

Sheaffer Kalem

447,00

Cross Tükenmez Kalem

229,00

Sheaffer Kalem

21,00

Cross Tükenmez Kalem

386,00

Sheaffer Kalem

447,00

Cross Tükenmez Kalem

1.624,00

Sheaffer Kalem

117,00

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası, www.brandroom.com.tr  E-Ticaret Sitesi’nin (“SİTE”) ÜYE’lere ait kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin açıklamalar içermektedir. SİTE’ye giriş yapan ve/veya herhangi bir suretle SİTE’den faydalanan ÜYE, aşağıda belirtilen koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

DEMSA, SİTE üzerinden ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. DEMSA aynı zamanda; ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

ÜYE, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin DEMSA, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. ÜYE, her zaman, veritabanında saklı olan kişisel bilgilerine, bunların kaynağına, alıcısına ve saklama amacına dair bilgi alma hakkına sahiptir. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini, DEMSA tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir.

ÜYE’ye ait kredi kartı bilgileri, şifreler, kart numaraları ve sair husus 128 bit şifreleme sistemi ile şifrelendirilip, DEMSA arayüzü aracılığıyla işlem yapılan Banka’ya yönlendirilir. Bu aşamada aktarılan bilgiler DEMSA’ya ait veri tabanında depolanmamakta, verilere yalnızca ÜYE ve Banka erişebilmektedir.

SİTE’den yapılan alışverişler SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmıştır. SSL teknolojisi, ÜYE’ye ait her türlü gizli, özel bilgi/bilgilerin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması, istenmeyen kişi ve/veya kurumlar tarafından alınıp, kullanılmasını engellemektedir.

DEMSA, SİTE’yi ziyaret eden ÜYE’nin SİTE kullanımına ilişkin teknik tercihlerini analiz etme amacıyla cookie (çerez) adı verilen veri dosyaları kullanmaktadır. ÜYE, istediği takdirde cookie kullanımını önleme amacıyla browser (tarayıcı) ayarlarını değiştirebilme imkanına sahiptir.

 

ONAYLIYORUM